Skip to content
naar overzicht

MR

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@deridderhof.net

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op De Ridderhof en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Notulen
De samenvatting van de notulen zal op de website geplaatst worden. Je kunt ze ook opvragen via mr@deridderhof.net.

Notulen 14 januari 2020
Notulen 30 maart 2020
Notulen 14 april 2020
Notulen 19 mei 2020
Notulen 16 juni 2020
Notulen 3 november 2020
Notulen 9 januari 2021
Notulen 9 maart 2021
Notulen 20 april 2021
Notulen 24 juni 2021

Ouders Medezeggenschapsraad

Yvonne Heemskerk


Claudia Oosterveld-Vijftigschild


Bernd Scheffer


Janneke Witteman-Rietkerk


Personeel Medezeggenschapsraad

Guusje Siepman (voorzitter)


Anne Mandersloot


Kim van der Greft


Karlijn van der Meijden