Skip to content
naar overzicht

MR

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@deridderhof.net

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op De Ridderhof en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Notulen

De notulen van iedere vergadering zijn in te zien. Je kunt ze opvragen via mr@deridderhof.net. De samenvatting van de notulen zal op de website geplaatst worden.

Notulen 6 februari 2019
Notulen 2 april 2019
Notulen 21 mei 2019
Notulen 18 juni 2019

Ouders Medezeggenschapsraad


Jan-Floor Troost (voorzitter)


Arnoud Lesschen


Noura Tahiri


Yvonne Heemskerk


Personeel Medezeggenschapsraad

Mireille Faber


Marije Greep


Anne Mandersloot


Guusje Siepman