Skip to content
naar overzicht

MR

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@deridderhof.net

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op De Ridderhof en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Notulen

De notulen van iedere vergadering zijn in te zien. Je kunt ze opvragen via mr@deridderhof.net. De samenvatting van de notulen zal op de website geplaatst worden

Samenvatting februari 2018

Ouders Medezeggenschapsraad


Patricia Broos


Adam Almarini


Gerben Bos


Harm Janssen (voorzitter)


Personeel Medezeggenschapsraad

Saskia van der Linden


Mireille Faber


Dyonne Lucassen


Marije Greep