Skip to content
naar overzicht

MR

De MR overlegt met de directie over beleidsmatige onderwerpen. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via mr@deridderhof.net

De Medezeggenschapsraad geeft mede vorm aan het beleid op De Ridderhof en draagt constructief bij aan het uitvoeren van dit beleid en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Notulen
De samenvatting van de notulen zal op de website geplaatst worden. Je kunt ze ook opvragen via mr@deridderhof.net.

Schooljaar 2021-2022
Notulen 21 september 2021
Notulen 9 november 2021
Notulen 2 februari 2022
Notulen 15 maart 2022
Notulen 19 april 2022
Notulen 14 juni 2022

Schooljaar 2022-2023
Notulen 21 september 2022
Notulen 16 november 2022
Notulen 18 januari 2023
Notulen 22 maart 2023
Notulen 19 april 2023
Notulen 7 juni 2023

Schooljaar 2023-2024
Notulen 21 september 2023
Notulen 31 oktober 2023
Notulen 11 januari 2024

Ouders Medezeggenschapsraad

Yvonne Heemskerk


Claudia Oosterveld-Vijftigschild


Bernd Scheffer


Janneke Witteman-Rietkerk


Personeel Medezeggenschapsraad

Guusje Siepman (voorzitter)


Anne Mandersloot


Kim van der Greft


Dennis van der Ent Braat

Marije Greep