Skip to content

Elkaar ontmoeten

Ons leven is een aaneenschakeling van ontmoetingen. We leren kinderen graag de waarde van verschillen tussen mensen en wat openstaan voor elkaar kan opleveren. Wat is diverstiteit toch prachtig!

Ontmoetingsschool

Wij willen ‘een ontmoetingsschool’ zijn. Dat betekent dat we openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder onze eigen identiteit te verliezen. In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

Protestants Christelijk

De Ridderhof is een Protestants Christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (P.C.O.U.). Het College van Bestuur van deze stichting en het team van De Ridderhof willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen die de school bezoeken.

Parro

Als je kind in de klas iets meemaakt (leuk of minder leuk) gaat die ervaring mee naar huis. Andersom werkt dat net zo. Gebeurt er thuis iets spannends? Dan zijn kinderen in de regel sneller afgeleid. Waarom een rapport afwachten om te weten hoe je kind zich ontwikkelt? De Ridderhof waardeert goed contact met ouders enorm. Daarom werken we met Parro.