Skip to content

Cultuur & Creativiteit

Cultuur- en kunsteducatie zien we als een waardevolle verrijking van ons onderwijs. Kinderen ontdekken en ontwikkelen andere talenten, zijn scheppend bezig en leren nieuwe mogelijkheden aan om zich emotioneel te uiten. Juf Fee en juf Lori leggen je in deze video uit hoe wij cultuur- en kunsteducatie vormgeven op De Ridderhof. 

Vakdocent Drama en Muziek

Door de aanwezigheid van een vakdocent drama zijn wij in staat een doorgaande lijn te ontwikkelen van groep 1 t/m 8. Voor de deelgebieden dans/drama, muziek en tekenen/handvaardigheid hanteren we leerlijnen uit de serie Moet je doen. Drie activiteiten komen daar steeds bij naar voren: 1. zelf kunst maken 2. kijken naar kunst 3. kunst beleven. Ook voor muziek is een vakdocent aanwezig. Daarnaast maken de leerkrachten zelf in de groep gebruik van de methode 123Zing!

21st Century Skills

Cultuureducatie bereidt kinderen voor op een leven in de 21ste eeuw. Wij hanteren voor de 21st Century Skills de volgende definitie: 'Het vermogen om in te spelen op veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen.'

Ridderoptredens

Tijdens de Ridderoptredens, die de kinderen altijd samen met een andere jaargroep opvoeren, laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Daarnaast worden er voorstellingen voorbereid, die tijdens vieringen worden gegeven en is er veel aandacht voor de voorbereiding van de eindmusical (groep 8).