Skip to content

Cultuur & Creatie

Cultuur- en kunsteducatie zien we als een waardevolle verrijking van ons onderwijs. Kinderen ontdekken en ontwikkelen andere talenten, zijn scheppend bezig en leren nieuwe mogelijkheden aan om zich emotioneel te uiten.

Vakdocent Drama

Door de aanwezigheid van een vakdocent drama zijn wij in staat een doorgaande lijn te ontwikkelen van groep 1 t/m 8. Voor de deelgebieden dans/drama, muziek en tekenen/handvaardigheid hanteren we leerlijnen uit de serie Moet je doen. Drie activiteiten komen daar steeds bij naar voren: 1. zelf kunst maken 2. kijken naar kunst 3. kunst beleven

21st Century Skills

Cultuureducatie bereidt kinderen voor op een leven in de 21ste eeuw. Minister Bussemaker omschrijft de 21st Century Skills als volgt: ‘Het vermogen om in te spelen op veranderingen, met creatieve en inventieve oplossingen.

Ridderoptredens

Tijdens de jaarlijkse Ridderoptredens laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben. Ouders zijn bij deze vieringen van harte welkom. Daarnaast worden er voorstellingen voorbereid, die tijdens vieringen worden gegeven en is er veel aandacht voor de voorbereiding van de eindmusical aan het einde van groep 8.