Skip to content
naar overzicht

Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Ook leren de leerlingen conflicten vreedzaam op te lossen en een bijdrage leveren aan het algemeen belang.

Invulling geven aan De Vreedzame School is één van onze pijlers. Zie ook PIJLERS