Skip to content
naar overzicht

Vakdocenten

Op De Ridderhof werken we met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, drama en muziek. Het is wetenschappelijk aangetoond dat kinderen die regelmatig bewegen, beter presteren in de les. Dat geldt ook voor het aanspreken van de creativiteit van leerlingen via hoogwaardige drama- en muzieklessen.