Skip to content
naar overzicht

Vakantie

Over dit vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 is overleg geweest met de andere scholen in de wijk. We hebben onze planningen zoveel mogelijk op elkaar aangepast. Ook de buitenschoolse opvang is geïnformeerd over deze data.

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart - let op: 23 februari en 5 maart zijn studiedagen
Paasweekend 30 maart t/m 2 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 28 april t/m 12 mei - inclusief Hemelvaart
2e Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie 14 juli t/m 26 augustus