Skip to content
naar overzicht

Vakantie

Over dit vakantierooster voor schooljaar 2022-2023 is overleg geweest met de andere scholen in de wijk. We hebben onze planningen zoveel mogelijk op elkaar aangepast. Ook de buitenschoolse opvang is geïnformeerd over deze data.

  • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
  • Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023 (9 januari hebben we nog een studiedag)
  • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
  • Paasweekend: 7 april t/m 10 april 2023
  • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 (Koningsdag valt in de meivakantie)
  • Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
  • 2e Pinksterdag: 29 mei 2023
  • Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023