Skip to content
naar overzicht

Vakantie

Over dit vakantierooster voor schooljaar 2021-2022 is overleg geweest met de andere scholen in de wijk. We hebben onze planningen zoveel mogelijk op elkaar aangepast. Ook de buitenschoolse opvang is geïnformeerd over deze data.


Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Pasen: 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022 - Koningsdag valt in de meivakantie
Hemelvaartsdag 26 mei t/m 29 mei 2022
2e Pinksterdag: 6 juni 2022 (7 juni 2022 hebben we een studiedag)
Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022