Skip to content
naar overzicht

Vakantie

Over dit vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is overleg geweest met de andere scholen in de wijk. We hebben onze planningen zoveel mogelijk op elkaar aangepast. Ook de buitenschoolse opvang is geïnformeerd over deze data.

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 februari t/m 3 maart 2019 - let op: 22 februari is een studiedag
Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2019 - inclusief Pasen en goede vrijdag
Hemelvaartsweekend: 30 mei t/m 2 juni 2019
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019