Skip to content
naar overzicht

Vakantie

Over dit vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 is overleg geweest met de andere scholen in de wijk. We hebben onze planningen zoveel mogelijk op elkaar aangepast. Ook de buitenschoolse opvang is geïnformeerd over deze data.

Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 28 februari 2021 - let op: 19 februari is een studiedag
Pasen: 2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 2 mei t/m 16 mei 2021 - Hemelvaart valt in de mei vakantie
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021