Skip to content
naar overzicht

Vacatures

Stichting PCOU heeft verschillende vacatures en zoekt nog mensen voor de Flexpool.

Kijk voor meer informatie op pcouwillibrord.nl/vacatures en pcouwillibrord.nl/flexpool

Vacature directeur van De Ridderhof, november 2018

Het bestuur van PCOU Willibrord en het zelfstandige team van De Ridderhof zoeken een

ontwikkelingsgerichte directeur (0,8 - 1,0 fte)

die leiding gaat geven aan onze basisschool De Ridderhof door

 • verder te bouwen aan onze gedragen visie die wij onder meer vormgeven door te werken met leerteams verbindende communicatie naar alle betrokken partijen, waarbij een mix van luisteren en grenzen bewaken belangrijk zijn
 • samen met het team doelen te stellen en te vertalen in haalbare activiteiten
 • het team te coachen op het nemen van verantwoordelijkheid, samenwerking en het leren van elkaar
 • positief en zichtbaar te zijn
 • onderwijsontwikkeling te bevorderen door gebruik te maken van onderzoeksresultaten en vooral het kind zelf te blijven zien
 • aandacht voor 21eeeuws leren en creatief vermogen
 • bij cultuureducatie bewust aandacht te besteden aan culturele verschillen in de concrete onderwijsorganisatie,
 • talent te zien en de ontwikkeling daarvan te stimuleren
 • de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen als uitgangspunt van denken en werken te hanteren
 • de ontmoetingsschool te profileren met een eigen identiteit die ruimte biedt aan de diversiteit van de kinderen in de wijk
 • actief bij te dragen aan ontwikkelingen en samenwerking binnen PCOU Willibrord

De leerlingen van de Ridderraad vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur aardig, serieus en soms streng is, open staat voor idee├źn van leerlingen en ouders, zorgt dat er niet gepest wordt, goed kan praten en ook kan chillen.

Informatie over de procedure:

Alle directeuren PCOU moeten geregistreerd zijn als schoolleider. Informatie over de school is beschikbaar op de website van de school. Kandidaten kunnen reageren door een brief met motivatie en cv te richten aan het college van bestuur. Deze mail kan gestuurd worden naar de HR manager: b.diekerhof@pcouwillibrord.nl

Informatie kunt u ook opvragen bij Jelle Weeda, adjunct directeur van De Ridderhof.
Hier kunt u de vacature downloaden.