Skip to content
naar overzicht

SWV Utrecht

Om passend onderwijs goed vorm te geven, vormen alle basisscholen in Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens samen het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs (SWV Utrecht PO).

In het SWV Utrecht PO zijn op deze manier ongeveer 100 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 6 scholen voor speciaal onderwijs (SO) verenigd. Het SWV Utrecht PO biedt scholen verschillende mogelijkheden om te ondersteunen wanneer een leerling meer nodig heeft. Denk hierbij aan vragen over de sociale en/of emotionele ontwikkeling, werkhouding, gedrag, hoogbegaafdheid of de leerontwikkeling.

Sinds dit schooljaar heeft het SWV Utrecht PO een nieuwe manier van werken om de scholen te ondersteunen. Op De Ridderhof is niet meer wekelijks een contactpersoon aanwezig. In plaats daarvan wordt er gewerkt op aanvraag (op dossierbasis). Er is wel gekozen om te blijven werken met vaste contactpersonen, maar dit zijn drie nieuwe gezichten. Daarom willen we ons graag aan je voorstellen.

Wij zijn Els Hartvelt, Petra Harpe en Monique van Selow. Els en Monique zijn beiden orthopedagoog en afkomstig uit het onderwijs. Petra is onderwijspsycholoog. Wij kijken mee met vragen die gericht zijn op individuele leerlingen. Dit kan breed zijn, maar wel altijd school gerelateerd. Petra zal vooral meekijken met gedragsvragen, Monique met didactische vragen, vragen op het gebied van (hoog)begaafdheid, werkhouding en executieve functies en Els is op alle gebieden inzetbaar. In overleg met ouders, kunnen de intern begeleiders Monique en Hendrik-Jan ons inschakelen. Wij komen dan een aantal keer in de groep observeren, en denken mee met de leerkracht en met jou als ouder. Wij werken niet met je kind zelf.

Mocht de school ons in willen schakelen, dan kunnen Monique en Hendrik-Jan je altijd meer informatie geven over onze werkwijze. Kijk ook op www.swvutrechtpo.nl. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!