Skip to content
naar overzicht

Protestants Christelijk onderwijs

Op De Ridderhof besteden we elke dag aandacht aan godsdienstonderwijs aan de hand van de methode Trefwoord.

Trefwoord is opgebouwd uit thema's, die hun oorsprong vinden in Bijbelverhalen, maar ook raakvlakken hebben met de belevingswereld van kinderen. Zo kunnen die twee werelden elkaar door middel van de verhalen treffen. Vandaar de naam Trefwoord. Behalve dat vieringen uit de Christelijke traditie uitgebreid aan bod komen, wordt er ook aandacht besteed aan feesten en vieringen uit andere wereldgodsdiensten.