Skip to content
naar overzicht

Mediawijsheid

De laatste jaren heeft ICT een prominentere plaats gekregen in ons leven. Vier redenen om aandacht te geven aan ICT in het onderwijs.

  • Pedagogisch / didactisch: als middel bij het onderwijzen en studeren. ICT sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs.
  • Sociaal: voorbereiden op de samenleving; slim leren omgaan met veel informatie en gepast omgaan met social media.
  • ICT is motiveren: zelf lerend en op eigen niveau; de computer geeft feedback.
  • Arbeidsmarkt relevant: voorbereiden op de beroepspraktijk.

Met de komst en invloed van ICT is ook Mediawijsheid een rol gaan spelen in ons onderwijs. Leerlingen zijn steeds meer bezig met (Social) Media en krijgen gedurende dag zowel op school als thuis veel prikkels, informatie en impulsen hiervan. Het is belangrijk om ze juist in de basisschool periode mee te nemen in ‘de jungle van het internet’. Kinderen ontwikkelen pas op latere leeftijd het inzicht van oorzaak en gevolg in hun gedrag. Nu bezig te zijn met Mediawijsheid is hét moment om een goede, kritische basis te leggen voor de omgang met Media en Social Media en de gedragsregels die daar passend zijn. De politie heeft groep 7 en 8 les gegeven over digitale vaardigheid met hun eigen politiebus om de kinderen bewust te maken van hun gedrag online.

Kortom, we zien ICT echter niet als doel op zich, maar als een middel om het onderwijs effectiever, doelmatiger, aantrekkelijker en kwalitatief beter te maken.