Skip to content
naar overzicht

Klacht

Je hebt een klacht. Wat nu?

1. Bespreek je klacht met de betrokkenen.

Als dit niet helpt...

2. Benader je onze school en vraag je naar onze contactpersoon, omdat diegene:
* eerste aanspreekpunt is bij klachten
* eerste opvang verzorgt als een klacht wordt ingediend
* naar eigen inzicht eenvoudige klachten kan afhandelen
* je indien nodig (bij een zware, gevoelige of complexe klacht) kan doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties

In de school staan ook de bouwcoƶrdinatoren en de directie je graag te woord als je een klacht hebt.

Als dit ook niet helpt...

3. Kan je een beroep doen op de klachtenregeling. Deze regeling vind je op www.pcou.nl

PCOU is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs ( GCBO)

Stichting GCBO
Postbus 82324
25808 EH Den Haag
070-3861697 en info@gcbo.nl

Heb je vragen of meldingen over discriminatie en radicalisering? Of wil je een melding maken van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld? Bel 0900- 1113111.