Skip to content
naar overzicht

Schoolgids

In de schoolgids staat wat je van De Ridderhof mag verwachten en waar we als school voor staan.

In de schoolgids vind je ook de schooljaarkalender. Voor meer informatie over onderwijs verwijzen we ook naar: http://www.kijkoponderwijs.nl/. Dit is de gemeentelijke website met informatie over onderwijs in Utrecht. Heb je na het lezen van de schoolgids en het bekijken van de website nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen.