Skip to content
naar overzicht

Bewegingsonderwijs

We vinden het heel belangrijk om regelmatig goed te bewegen. Omdat het leuk en gezond is, maar ook omdat kinderen die bewegen in de les beter presteren.

Op De Ridderhof neemt bewegingsonderwijs een aparte plaats in. De school is namelijk de enige instantie die alle kinderen bereikt en ze dus allemaal kan inleiden in de bewegingscultuur. Daarnaast is bewegen goed voor de gezondheid en leert het kind veel sociale vaardigheden. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen daarom bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht Renze.

De voorwaarde om beter te leren deelnemen aan bewegingssituaties is dat kinderen er plezier aan beleven. Om plezier aan een activiteit te beleven is het belangrijk dat een activiteit uitdagend is en dat de activiteit lukt! Wanneer een kind succeservaringen heeft, raakt hij of zij meer gemotiveerd, meer zelfverzekerd en heeft vooral plezier. Dat kan alleen of samen met anderen.

Door samen met anderen deel te nemen aan bewegingssituaties leren de kinderen ook veel andere zaken die wij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld: sociaal gedrag naar anderen, respect krijgen voor niveau verschillen tussen kinderen, elkaar helpen, omgaan met winst en verlies, hulpverlenen/vertrouwen en inzet.