Skip to content
naar overzicht

Buurtteam

PROFESSIONELE HULP DICHTBIJ

Wat kunnen de gezinswerkers van het Buurtteam betekenen voor

  • De Ridderhof
  • Voor leerlingen en hun ouders
  • School werkt samen met vier kernpartners aan optimale ondersteuning voor leerlingen. Dat zijn Leerplicht, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de consulenten Passend Onderwijs en het Buurtteam. Kernpartners ondersteunen school en bieden indien wenselijk ondersteuning aan leerlingen. Op verzoek van school kunnen we aansluiten bij een gesprek tussen school en ouders. Wanneer school het wenselijk acht dat het Buurtteam aansluit bij een dergelijk gesprek zal school u vooraf daarover informeren.
  • Wij – het Buurtteam - ondersteunen u als gezin bij vragen over zorg en ondersteuning op allerlei levensgebieden (opvoeding, opgroeien, echtscheiding, psychische of psychosociale problemen en financiële vragen).

Het is mogelijk dat de IB-er of leerkracht u adviseert om contact met ons op te nemen, of dat school u uitnodigt voor een gesprek samen met het Buurtteam, waarbij school ons bij u introduceert.

De hulpverlening van het Buurtteam is op vrijwillige basis.

DE GEZINSWERKERS/HET BUURTTEAM

  • Wij zijn (minimaal) HBO opgeleide professionals en kennen de wereld van zorg, welzijn, wonen en werk goed. Onze ondersteuning duurt zo kort/lang als nodig.
  • Aan de ondersteuning zijn voor de gezinnen geen kosten verbonden.
  • We denken met u mee, zoeken samen met u naar een oplossing die bij uw gezin past en bieden concrete hulp. Het gaat erom dat u zelf weer verder kunt.
  • We zijn actief in de wijk en in de stad Utrecht en werken samen met diverse partijen zoals scholen, JGZ, Samenwerkingsverband en leerplicht.
  • Deze samenwerking gebeurt altijd met toestemming en in afstemming met u als ouder.
  • Als er naast de ondersteuning van het Buurtteam nog andere zorg nodig is, kunnen wij aanvullende zorg betrekken.

BEREIKBAARHEID VAN HET BUURTTEAM OP SCHOOL

Het Buurtteam is op diverse manieren bereikbaar, u kunt bellen, mailen of langskomen op kantoor:

Tel: 030-7400515

leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl

www.buurtteamsutrecht.nl

U kunt echter ook gebruik maken op het op het inloopuurtje van de medewerkers van het Buurtteam die verbonden zijn aan de school.

Voor de Ridderhof zijn dit Yvonne van Rossum en Sorlyn van Wittenberghe.

Op vrijdagochtend van 8.15 uur tot 9.30 uur kunt u bij hen binnenlopen in het bruine gebouw, Poort van Terwijde gelijk bij de ingang in de ruimte rechts.